Înapoi la pagina principală

Împrumuturi
Lider Leasing

Dezvoltarea unei afaceri, procurarea de bunuri, reparația apartamentului/casei de locuit adesea necesită surse financiare suplimentare pentru a atinge scopul dorit. În acest sens, primirea unui împrumut este soluție rezonabilă. Lider Leasing oferă împrumuturi cu gaj pentru diverse scopuri.

Completeaza cerere imprumut

Condiții

 • 36 luni

  Termen de până la 36 luni

 • 11%

  Dobânda de până la 11%

 • 2%

  Comision de până la 2%

Avantajele

Împrumuturilor de la lider leasing:

 • Termeni restrânși de acordare a împrumutului
 • Pachet minim de documente
 • Suma minimă este 5.000€ sau echivalentul acestei sume în MDL
 • Flexibilitate în primirea deciziilor pentru a corespunde așteptărilor și necesităților clienților
 • Tratare individuală a clienților

Procedura

oferirii serviciilor de împrumut

1

Completarea cererii
de împrumut

2

Prezentarea actelor
necesare

3

Aprobarea împrumutului și
încheierea contractelor

4

Înregistrarea
gajului

5

Eliberarea surselor
financiare

Documente

necesare la etapa inițială pentru:

 • Cererea de finanțare/împrumut
 • Actul de identitate și anexele la acesta pentru solicitant și fidejusor (dacă se solicită)
 • Adeverința de salariat de la locul de muncă de bază al solicitantului cu indicarea funcției ocupate și salariului lunar net pe ultimele 6 luni sau dovada de încasare a veniturilor (contracte de locațiune, extras de pe card, acte de transferuri)
 • Cererea de finanțare
 • Actele de constituire cu toate modificările înregistrate la acestea (statutul societății cu ultimele modificări al acestuia, declarația de constituire, certificat de atribuire a codului fiscal)
 • Extras din „Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizațiilor”
 • Copiile buletinului de identitate şi anexa la acesta a conducătorului societății, ale asociațiilor şi a persoanei autorizate să semneze contractul