Înapoi la pagina principală

Leasing
financiar

Apelați cu încredere la oferta noastră de leasing financiar pentru procurarea unui autoturism nou în cazul în
care nu dispuneți de suma integrală de bani.

Completează cererea Leasing

Ce este?

Leasingul financiar este o formă de finanțare a procurării unui bun cu elemente de arendă.

Acesta presupune inițial achitarea doar a unei părți din valoare bunului, altfel, numit și avans. La acordarea serviciilor de leasing, Dumneavoastră veți primi bunul în posesie și folosință pentru o perioadă determinată în care veți achita ratele de leasing.

După finalizarea perioadei de leasing și achitarea ratelor, veți primi și dreptul de proprietate asupra bunului.

Avantajele

leasingului de la Lider Leasing:

 • Dumneavoastră veți obține autoturismul sau alt bun dorit prin achitarea doar a unui avans inițial, care în mediu constituie minim 30% din prețul bunului.
 • Spre deosebire de credit, leasingul care îl oferă Lider Leasing nu necesită gaj pentru a fi obținut. Garanția principală la oferirea leasingului este bunul pe care îl procurați în leasing, de aceea nu sunt necesare garanții suplimentare.
 • Vom solicita de la Dumneavoastră mai puține
  documente decât în cazurile de acordare a creditelor de către bănci.

Procedura

oferirii serviciilor de leasing

1

Completarea cererii
de leasing

2

Prezentarea actelor
necesare

3

Aprobarea și încheierea
contractelor

4

Procurarea de la vânzător
și înregistrarea bunului

5

Transmiterea bunului
în posesia personală

6

Achitarea ratelor
de leasing

7

După achitarea integrală vor fi perfectate documente corespunzătoare,
astfel, ca bunul să fie înregistrat pe numele Dumneavoastră

Documente

necesare la etapa inițială pentru:

 • Cererea de finanțare/leasing
 • Actul de identitate și anexele la acesta pentru solicitant și fidejusor (dacă se solicită)
 • Adeverința de salariat de la locul de muncă de bază al solicitantului cu indicarea funcției ocupate și salariului lunar net pe ultimele 6 luni sau dovada de încasare a veniturilor (contracte de locațiune, extras de pe card, acte de transferuri)
 • Cererea de finanțare
 • Actele de constituire cu toate modificările înregistrate la acestea (statutul societății cu ultimele modificări al acestuia, declarația de constituire, certificat de atribuire a codului fiscal)
 • Extras din „Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizațiilor”
 • Copiile buletinului de identitate şi anexa la acesta a conducătorului societății, ale asociațiilor şi a persoanei autorizate să semneze contractul